KIADOMUHELY-RAKTAR.HU

Kiadó műhely / raktárFinanszirozási lehetőségekPályázatokIngatlanhasznosítók részéreEnergetikai tanusítvány
 
 

Energetikai tanusítvány

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet kötelezően írja elő mind az új ingatlanok építtetői, mind a használt ingatlanok tulajdonosai számára, hogy az ingatlanok ellenérték fejében történő átruházása vagy egy évet meghaladó időtartamú bérbeadása esetén legkésőbb az erről szóló szerződés megkötésével egyidejűleg a jogszabály által előírt tanúsítványt adják át a vevőnek vagy mutassák be a bérlőnek. (A tanúsítvány az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületek esetén is kötelező.)

 

A jogszabály hatálya - a néhány alábbiakban idézett kivételtől eltekintve - minden ingatlanra kiterjed, tehát az ingatlantulajdonosnak érdemes számolni a jövőben a tanúsítással járó idő- és költségtöbblettel, ha eladást vagy tartós bérbeadást terveznek. A tanúsítás költségeire a későbbiekben még kitérek.

 

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (szerk.: ez alatt a teljes lakóépület pl. társasház területét értendő, tehát az 50m2-nél kisebb társasházi lakások nem képeznek kivételt!);

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Fontos további kivételek a tanúsítványkészítési kötelezettség alól a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esete, továbbá ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

Társasházaknak érdemes lesz a tanúsítványt az épület egészére egyszerre beszerezni, ami különösen akkor jelent megtakarítást minden tulajdonostársnak, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot.

A tanúsítvány tíz évig hatályos és ez idő alatt csak akkor kell felülvizsgálni, ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik.

A tanúsítványkészítés díját a jogszabály maximálja. A tanúsító tevékenysége elvégzéséért járó díjat a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Önálló rendeltetési egység (lakásnál) ellenérték fejében történő átruházásakor és 1 évet meghaladó bérbeadások a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra, tehát 11000,-Ft.

Életszerű kérdés, hogy mi történik, ha a fenti jogszabály előírásainak a tulajdonos nem tesz eleget és a tanúsítványt az előírás ellenére nem szerzi be, illetve adja át a másik szerződő félnek. A mai napon hatályos jogszabályok szerint ez a szerződést nem teszi érvénytelenné és nem akadályozza meg a tulajdonjog átruházását sem. Fenti jogszabály nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami ilyen esetben közigazgatási bírság kiszabásának alapjául szolgálna, de nem zárható ki, hogy a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a hatóság részéről külön jogszabály alapján közigazgatási bírság kiszabására kerüljön sor.

Fentiektől függetlenül is be kell tartani a jogszabályt, ugyanis az ingatlan tulajdonosával szemben a szerződő fél szavatossági igénnyel élhet, amennyiben a tulajdonos elmulasztja a tanúsítvány átadását. A polgári jog vonatkozó rendelkezései szerint ugyanis a szolgáltatott dolognak meg kell felelnie jogszabályokban foglalt előírásoknak is, így tehát az ingatlannak rendelkeznie kell a kormányrendelet által előírt tanúsítvánnyal. De a tulajdonosnak egyébként is érdeke a tanúsítvány elkészítése, ugyanis a tanúsítvány átadása esetén a vele szerződő fél utóbb már semmiképp sem alapozhat igényt arra, hogy a szerződéskötés időpontjában nem ismerte az ingatlan hőszigetelését, energetikai tulajdonságait. Az energetikai tanúsítvány beszerzésével kapcsolatban az info@origoingatlan.com e-mail címen érdeklődhet!


 

Kiadó Raktár Budapest X. ker.

Ára: 1 250 000 Ft.
Alapterület: 1250 m2
Bővebben

Kiadó Műhely Budapest XI. ker.

Ára: 91 000 Ft.
Alapterület: 61 m2
Bővebben

Kiadó Üzletek Budapest XIII. ker.

Ára: 170 000 Ft.
Alapterület: 72 m2
Bővebben

Eladó Iroda Budapest XIII. ker.

Ára: 27 900 000 Ft.
Alapterület: 72 m2
Bővebben

Kiadó Raktár Budapest XVIII. ker.

Ára: 400 000 Ft.
Alapterület: 260 m2
Bővebben
 
adatvédelmi nyilatkozat
© www.kiadomuhely-raktar.hu minden jog fenntartva    fejlesztő: - XLS.HU -
© www.kiadomuhely-raktar.hu minden jog fenntartva    PDF generated by - XLS.HU -